Praktische informatie

Op deze pagina vindt u allerhande praktische informatie over ikc de Syl. Voor ouders van onze leerlingen is er ook ons ouderportaal - daarop vindt u tal van actuele documenten. Zoekt u informatie die u online niet kunt vinden? Mail of bel ons dan gerust. Onze contactgegegevens vindt u onderaan deze pagina.

Openingstijden

Op ikc de Syl hebben we een continurooster met het 5-gelijke-dagenmodel. Dit betekent dat alle kinderen alle dagen van 8.30 -14.00 uur naar school gaan. Peuters zijn op dit moment welkom op dinsdagochtend en donderdagochtend. We verwachten dat daar volgend schooljaar extra dagdelen bij komen.

Vakantierooster

Vakanties schooljaar 2023-2024

Meivakantie                     27 april t/m 12 mei 2024

Hemelvaartsweekend       9 mei t/m 12 mei 2024

Pinksterweekend              18 mei t/m 20 mei 2024

Zomervakantie                 20 juli t/m 1 september 2024

Schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie                  26 oktober t/m 3 november 2024

Kerstvakantie                  21 december t/m 5 januari 2025

Voorjaarsvakantie            15 februari t/m 23 februari 2025   

Meivakantie                      18 april t/m 5 mei 2025  

Hemelvaartsdag               29 mei - 30 mei (incl.extra vrije dag)

Pinksteren                         8 en 9 juni 2025

Zomervakantie                 12 juli t/m 24 augustus 2025

De Syl op de kaart

De website 'Scholen op de kaart' geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor onderwijs hoeft u in Nederland niet te betalen: dat wordt gefinancierd door de overheid. Voor extra activiteiten vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van 15 euro per kind per jaar. Deze bijdrage gebruiken we voor activiteiten waarvoor we vanuit de overheid geen vergoeding krijgen, zoals het Kersfeest, Sinterklaas of de laatste schooldag. 

Ieder kind kan meedoen

Een paar keer per jaar vragen we een bijdrage voor extra activiteiten, zoals het schoolreisje, schoolkamp of schoolschaatsen. We doen ons best deze bijdragen laag te houden. Zijn de kosten voor u toch te hoog? Dan kunt u bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor deze binnen- en buitenschoolse activiteiten. Of neem een kijkje op samenvoorallekinderen.nl

Een financiƫle bijdrage voor uw kind?

Is uw inkomen onvoldoende om schoolspullen voor uw kind(eren) aan te schaffen? Is sport, muziekles of een dagje weg te duur, of zelfs een verjaardagsfeestje? Vraag dan een bijdrage bij samenvoorallekinderen.nl.

Ga op de site naar 'Voor ouders' en start meteen een aanvraag. U kunt voor meerdere voorzieningen een bijdrage vragen. Is invullen lastig? Vraag dan hulp van het Gebiedsteam van Waadhoeke (0517-380 357).

Onze schoolgids

In onze schoolgids vindt u veel informatie over de basisschool van ikc de Syl en wat wij onze leerlingen te bieden hebben. U kunt de schoolgids van schooljaar 2023-2024  hier downloaden.

Ons jaarverslag

Aan het eind van ieder schooljaar maken we de balans op in een jaarverslag. We vertellen aan welke onderwerpen we werkten en wat we wisten te bereiken. U vindt ons jongste jaarverslag hier.

Ons privacybeleid

Het privacybeleid van ikc de Syl vindt u op de site van cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

U heeft een klacht. Wat dan?

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op onze school. Mocht dat zo zijn dan vragen we u dit eerst te bespreken de persoon in kwestie of met de directeur van onze school.
Biedt dit geen oplossing, of heeft u hierbij ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van CBO Noardwest Fryslân.
De Algemene klachtenregeling voor de vereniging (en dus onze school) vindt u hier.

Inspectierapport

Bekijk hier het inspectierapport van onze peuteropvang.

Onze contactgegevens

ikc de Syl
Monnikebildtdijk 16
9078 VE Oude Bildtzijl
0518 421 328
directeur mevrouw Gea Betten-Koehoorn
desyl@cbo-nwf.nl
Banknummer NL48 RABO 0131 5943 38

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.

Opvang na schooltijd (BSO)

Heeft u opvang na schooltijd nodig? Ook dat kan bij ons geregeld worden. Samen met de Noordster en de Slotschool hebben we voor maandag t/m donderdag de mogelijkheid om kinderen op te vangen na schooltijd. De BSO groep is op de Slotschool en de kinderen worden er met een taxibusje heen gebracht. Het vervoer naar de BSO is gratis. U moet wel zelf uw kind ophalen van de Slotschool. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur van de school, juf Gea of bij de BSO leidster, juf Petra Feenstra. p.feenstra@cbo-nwf.nl

Bijdrage en tegemoetkoming

Voor de buitenschoolse opvang en peuteropvang betaalt u een eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang hebt u echter recht op Kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag kunt u berekenen op belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Hieronder vindt u ook een rekenhulp die u inzicht geeft in uw bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

Uw eigen bijdrage BSO

Bereken hier uw bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....