Praktische informatie

Op deze pagina vindt u allerhande praktische informatie over ikc de Syl. Voor ouders van onze leerlingen is er ook ons ouderportaal - daarop vindt u tal van actuele documenten. Zoekt u informatie die u online niet kunt vinden? Mail of bel ons dan gerust. Onze contactgegegevens vindt u onderaan dezer pagina.

Openingstijden

Op ikc de Syl hebben we een continurooster met het 5-gelijke-dagenmodel. Dit betekent dat alle kinderen alle dagen van 8.30 -14.00 uur naar school gaan. Peuters zijn op dit moment welkom op dinsdagochtend en donderdagochtend. We verwachten dat daar volgens schooljaar extra dagdelen bij komen.

Vakantierooster

Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus
Herfstvakantie 16 oktober t/m  24 oktober
Kerstvakantie 25 december t/m  9 januari
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m  27 februari 
Meivakantie 25 april t/m 8 mei
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustusDe Syl op de kaart

De website Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor onderwijs hoeft u in Nederland niet te betalen: dat wordt gefinancierd door de overheid. Voor extra activiteiten vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van 15 euro per kind per jaar. Deze bijdrage gebruiken we voor activiteiten waarvoor we vanuit de overheid geen vergoeding krijgen, zoals het Kersfeest, Sinterklaas of de laatste schooldag. 

Ieder kind kan meedoen

Een paar keer per jaar vragen we een bijdrage voor extra activiteiten, zoals het schoolreisje, schoolkamp of schoolschaatsen. We doen ons best deze bijdragen laag te houden. Zijn de kosten voor u toch te hoog? Dan kunt u bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor deze binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Onze schoolgids

In onze schoolgids vindt u veel informatie over onze school en wat wij onze leerlingen te bieden hebben. U kunt de schoolgids van schooljaar 2020/2021 hier downloaden.

Ons jaarverslag

Aan het eind van ieder schooljaar maken we de balans op in een jaarverslag. We vertellen aan welke onderwerpen we werkten en wat we wisten te bereiken. U vindt ons jongste jaarverslag hier.

Ons privacybeleid

Het privacybeleid van ikc de Syl vindt u op de site van cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

U heeft een klacht. Wat dan?

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op onze school. Mocht dat zo zijn dan vragen we u dit eerst te bespreken de persoon in kwestie of met de directeur van onze school.
Biedt dit geen oplossing, of heeft u hierbij ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van CBO Noardwest Fryslân.
De Algemene klachtenregeling voor de vereniging (en dus onze school) vindt u hier.

Onze contactgegevens

IKC de Syl
Monnikebildtdijk 16
9078 VE Oude Bildtzijl
0518 421 328
directeur mevrouw Gea Betten-Koehoorn
desyl@cbo-nwf.nl
Banknummer NL48 RABO 0131 5943 38

Uw eigen bijdrage

Bereken hier uw bijdrage voor buitenschoolse opvang

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.