Tussen- en bovenschoolse opvang

Mocht uw kind in de middagpauze niet naar huis kunnen, dan biedt de school de gelegenheid tot overblijven. Bij genoeg animo zal de buitenschoolse opvang (BSO) worden opgestart.
Zowel TSO als BSO worden geregeld door Kids First (COP Groep).


In het kort de regels van de TSO
• Kinderen nemen hun eigen lunch mee (brood, fruit, drinken).
• Het is niet toegestaan om snoep en chips mee te nemen.
• Er wordt gezamenlijk gegeten door alle kinderen en de begeleider(s).
• Na en voor het eten hebben de kinderen de gelegenheid om te spelen.
• De regels van goed gedrag van school gelden ook voor de TSO.

Aanmelding voor de TSO kunt u doen via onderstaande link:
Kids First

Peuterschool Jonge Syl

Jonge Syl
Net als de naam van de basisschool is ook de naam van de peuterschool veranderd. 'Jonge Syl' is in het leven geroepen. Een prachtige naam die aansluit bij SWS De Syl.
Het peuterlokaal is tevens gehuisvest in het gebouw van SWS De Syl.

Vanaf 1 januari 2019 heeft de Jonge Syl te weinig peuter om een groep in stand te kunnen houden. KidsFirst heeft daarom het contract opgezegd met school.

Ons bestuur, CBO-nwf, is aan het onderzoeken of het mogelijk is om per 1 september/oktober 2019 weer een groep te kunnen op starten. Hiervoor is het nodig dat school/bestuur weet welke ouders hun peuter graag in de peutergroep de Jonge Syl zouden willen aanmelden. Via het onderstaande formulier "inschrijfformulier peuters" kunt u zich aanmelden. Het formulier kunt u op school inleveren bij de kleuterjuffen of de directie. U bent ook van harte welkom om op school langs te komen om een formulier op te halen.