SWS De Syl

SWS De Syl bestaat sinds augustus 2014 en is ontstaan uit de samenwerking tussen cbs De Korenaar en obs De Oprel. Deze nieuwe samenwerkingsschool is de basisschool waar alle kinderen van Oudebildtzijl goed onderwijs kunnen volgen in een stimulerende en veilige omgeving. Op deze plek willen we u graag informeren over de school en vertellen waar de school voor staat. Wat kunt u als ouder van de school verwachten en wat kan de school voor uw kind betekenen?

  Ons team

  Directeur - Mindert Wouda

  Leerkrachten groep 1/2 - Irene Regnerus en Jacoba Wijbenga
  Leerkrachten groep 3/4 - Sylvia Stoelinga en Minke van der Molen
  Leerkrachten groep 5/6 - Joukje Stork en Linda Planting
  Leerkrachten groep 7/8 - Germ de Vries en Ivar van der Horn

  Ondersteuning in de groepen: In de groepen hebben we ook onderwijsassistenten die ingezet worden voor extra ondersteuning van de leerlingen. Voor dit schooljaar zijn dat juf Gerda en juf Tietsje

  Naast leerkrachttaken hebben een aantal collega's ook coördinerende taken.
  Juf Irene: cultuurcoach
  Juf Sylvia: taal/leescoördinator

  De coördinatie van de zorg gebeurd door Grethilda Riemersma

  Op verzoek van de PABO’s, ROC Friesland College en ROC Friese Poort in Leeuwarden willen wij op onze school stagiaires en LIO-ers (leraren in opleiding) de kans geven om zich in de praktijk te bekwamen. Stagiaires blijven vaak voor een kortere tijd verbonden aan de school; LIO-ers voor een langere tijd, zij mogen een groep zelfstandig les geven. Bij alle stagiaires ligt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs bij de groepsleraar.