1 oktober, Lezen

Vanmorgen hebben wij de eerste inloop ochtend gehad. Het aantal ouders wat in de groep kwam kijken bij hun kind was matig. Het is tijdens deze inloop de bedoeling dat u mee mag met uw kind in de groep van 8.15-8.30 uur. U kunt samen met uw kind bekijken wat hij/zij allemaal doet. Het kind vertelt over zijn/haar werk in de groep. De leerkrachten zijn op dat moment ook aanwezig.  Daarna van 8.30-9.00 uur bent u welkom in de keuken voor koffie/thee, waar Gea en Grethilda open staan voor vragen, meedenken en adviezen van u als ouder. Ook hebben wij voor deze inloop een thema. Het is een laagdrempelige inloop waarmee we de communicatie tussen ouders en school willen stimuleren/onderhouden.

Vandaag stond in het teken van "lezen".  Maureen, van de bibliotheek, heeft ons het e.e.a. verteld over lezen, voorlezen en de bibliotheek. In de gang liggen informatieve folders met tips voor u om mee te nemen. School heeft ook iets verteld over het aanbod van het leesonderwijs en hoe wij dit in de praktijk organiseren. De volgende inloop ochtend is woensdag 20 november, eerst 15 minuten kijken bij uw kind, aansluitend in de inloop in de keuken. Het onderwerp is : "wat doen wij met kinderen die wat meer kunnen?". Noteer alvast in uw agenda. We hopen u dan te zien.

Team SWS de Syl